Wago 750-819 | Controller LonWorks®Sản phẩm số: 750-819
Bộ điều khiển LonWorks®

Bộ điều khiển LonWorks® là một phần mở rộng cho Hệ thống I/O của WAGO.

Việc lập trình ứng dụng tuân thủ IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập tất cả dữ liệu từ fieldbus và I/O.

Các tính năng và ứng dụng:

Ngoài việc sử dụng chip Neuron, Bộ điều khiển LonWorks® còn có một bộ xử lý chủ (40 MHz) có thể được lập trình thông qua WAGO-I/O-PRO.

Tất cả các loại module có sẵn lên đến 248 kênh vào/ra số và 124 kênh vào/ra tương tự cũng như các module có chức năng đặc biệt có thể được địa chỉ và xử lý bằng chương trình được tạo ra bởi WAGO-I/O-PRO.

Kết nối với chip Neuron được thực hiện thông qua các biến IEC-61131-3 với các địa chỉ đặc biệt. Chúng có thể được nhập vào thông qua plugin PRIO LNS tuân thủ LNSTM và được gán cho tối đa 52 biến mạng.

Bất kỳ Loại biến mạng tiêu chuẩn (SNVT) nào cũng có thể được gán cho mỗi biến mạng này.

Plugin PRIO LNS hỗ trợ tất cả các SNVT có sẵn từ Danh sách chính SNVT LONMARK® (độ dài từ 1-31 byte).

Các biến mạng có thể được gán cho bất kỳ SNVT nào, đảm bảo khả năng tương thích tốt nhất với các sản phẩm tuân thủ LONMARK từ các nhà sản xuất khác.