WAGO 750-815/325-000 | Controller MODBUS; RS-485; 115,2 kBd; Ext. Temperature


Sản phẩm số: 750-815/325-000

Nhà sản xuất: Wago

Bộ điều khiển MODBUS; RS-485; 115,2 kBd; Nhiệt độ bên ngoài

Bộ điều khiển MODBUS là một phần mở rộng cho Hệ thống I/O của WAGO.

Bộ điều khiển này kết hợp một Bộ kết nối MODBUS Fieldbus của WAGO với chức năng của PLC.

Việc lập trình ứng dụng tuân thủ IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập tất cả dữ liệu từ fieldbus và I/O.

Các tính năng và ứng dụng:

  • Kiểm soát phân tán để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC
  • Chia các ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra độc lập
  • Phản ứng lỗi có thể lập trình khi có sự cố với fieldbus
  • Tiền xử lý tín hiệu để giảm số lượng truyền dữ liệu trên fieldbus
  • Kiểm soát trực tiếp thiết bị ngoại vi để tăng tốc độ phản hồi hệ thống
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn