Wago 750-815 | Controller MODBUS; RS-485; 115,2 kBdBộ điều khiển MODBUS là một bộ mở rộng cho Hệ thống WAGO I/O.

Bộ điều khiển này kết hợp một Bộ ghép trường MODBUS WAGO với chức năng PLC. Lập trình ứng dụng tuân theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập vào tất cả dữ liệu trường bus và I/O.
Các tính năng và ứng dụng:
  • Kiểm soát phi tập trung để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC.
  • Chia các ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra riêng biệt.
  • Có thể lập trình phản ứng khi có lỗi trên trườngbus.
  • Tiền xử lý tín hiệu để giảm thiểu truyền thông trên trườngbus.
  • Kiểm soát trực tiếp các thiết bị ngoại vi để có thời gian phản hồi hệ thống nhanh hơn.
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn.