WAGO 750-816/300-000: Controller MODBUS; RS-232; 115,2 kBd

Số mục: 750-816/300-000
Bộ điều khiển MODBUS; RS-232; 115,2 kBd

Bộ điều khiển MODBUS là một phần mở rộng cho Hệ thống I/O WAGO.

Bộ điều khiển này kết hợp một Bộ kết nối trường MODBUS WAGO với chức năng của PLC.

Chương trình ứng dụng tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập tất cả dữ liệu trường và I/O.
Tính năng và ứng dụng:
  • Kiểm soát phi tập trung để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC
  • Phân chia ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra độc lập
  • Phản ứng lỗi có thể lập trình trong trường hợp lỗi trường
  • Tiền xử lý tín hiệu để giảm số lượng truyền dữ liệu trường
  • Điều khiển trực tiếp thiết bị ngoại vi để tăng tốc độ phản hồi của hệ thống
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn.