WAGO 750-812: Controller MODBUS; RS-485; 19,2 kBd


Bộ điều khiển MODBUS là một phần mở rộng cho Hệ thống WAGO I/O.

Bộ điều khiển này kết hợp một bộ kết nối MODBUS Fieldbus của WAGO với chức năng PLC. Chương trình ứng dụng tuân theo tiêu chuẩn IEC 61131-3.

Người lập trình có thể truy cập tất cả dữ liệu trường và I/O.

Các tính năng và ứng dụng:
  • Điều khiển phi tập trung để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC.
  • Chia ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra riêng lẻ.
  • Đáp ứng lỗi có thể được lập trình trong trường hợp mạng trường gặp sự cố.
  • Tiền xử lý tín hiệu để giảm số lần truyền thông mạng trường.
  • Kiểm soát trực tiếp các thiết bị ngoại vi để giảm thời gian phản hồi hệ thống.
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn.
Nhà sản xuất: WAGO
Mã đặt hàng: 750-806
Chủng loại: Bộ điều khiển khả trình (PLC)
Truyền thông: MODBUS