WAGO I/O System 750/753Item no. 750-554/000-200

2-channel analog output; 4 … 20 mA; S5 PLC data format


Module xuất tín hiệu analog này tạo ra các tín hiệu chuẩn 4-20 mA.

Tín hiệu xuất được cách ly điện và truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn điện được cung cấp từ phía mạng lưới.