WAGO I/O System 750/753 Item no. 750-530

8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A



Hệ thống WAGO I/O 750/753 Mã hàng 750-530
Đầu ra kỹ thuật số 8 kênh; 24 VDC; 0.5 A




Module đầu ra kỹ thuật số này có tám kênh với chiều rộng chỉ 12 mm (0,47 inch).

Module truyền tín hiệu điều khiển từ một thiết bị tự động hóa tới các bộ kích hoạt được kết nối.

Tất cả các đầu ra được bảo vệ chống ngắn mạch.

Cấp trường và cấp hệ thống được cách điện điện.