WAGO I/O System 750/753Item no. 750-483

2-channel analog input; 0 ... 30 VDC; Differential input


Module vào tín hiệu analog này xử lý các tín hiệu chênh lệch trong khoảng từ 0 đến 30 VDC.
Tín hiệu đầu vào của mỗi kênh được cách ly điện và được truyền với độ phân giải 14 bit.
Nguồn cung cấp của hệ thống cấp điện cho module.
Màng chắn (shield) được kết nối trực tiếp với thanh DIN-rail.
  • Thu thập giá trị đo: Đồng bộ thời gian trong module
  • Vượt quá/phạm vi đo dưới: Trạng thái byte và đèn LED
  • Phương pháp chuyển đổi: SAR (Successive Approximation Register)
  • Chế độ hoạt động: Lấy mẫu liên tục (mặc định)
  • Bảo vệ: Mạch RC