HARTING Industrial Connectors Han®
Tập đoàn Công nghệ HARTING là chuyên gia trong lĩnh vực kết nối, truyền thông và công nghệ mạng điện, điện tử và quang học, cũng như trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí và tạo phần mềm. Tập đoàn sử dụng những kỹ năng này để phát triển các giải pháp và sản phẩm tùy chỉnh như đầu nối cho ứng dụng truyền năng lượng và truyền dữ liệu/mạng, bao gồm cơ khí, công nghệ đường sắt, các nhà máy năng lượng gió, tự động hóa nhà máy và ngành viễn thông.

Ngoài ra, HARTING cũng sản xuất các thành phần điện từ cho ngành công nghiệp ô tô và cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ vật liệu và hệ thống cửa hàng.

Hiện nay, Tập đoàn HARTING bao gồm 53 công ty bán hàng và nhà máy sản xuất trên toàn thế giới, có tổng cộng khoảng 4.200 nhân viên.

Một số đầu nối công nghiệp HARTING được sử dụng phổ biến: