Swissbit USB


Cổng Universal Serial Bus (USB) vẫn là giao diện được sử dụng rộng rãi để khởi động hệ thống NetCom hoặc cho mục đích cập nhật và cấp phép. Swissbit cung cấp các sản phẩm USB 2.0 và USB 3.1 trong các hình thức khác nhau và trong các dải nhiệt độ hoạt động thương mại và công nghiệp. Các thuật toán xử lý NAND flash hiện đại, lựa chọn linh kiện chặt chẽ, kiểm soát PCN và bài kiểm tra hệ thống cuối cùng 100% trong phạm vi nhiệt độ đầy đủ (-40°C đến 85°C) là những yếu tố giúp Swissbit USB Flash Drive (UFDs) đạt tiêu chuẩn cho các thị trường nhúng và NetCom. Tất cả các giải pháp USB của Swissbit đều kết hợp các tính năng bảo mật và công cụ giám sát tuổi thọ để kiểm soát tuổi thọ sản phẩm. Sản phẩm USB có sẵn trong công nghệ SLC, MLC và pSLC để đáp ứng yêu cầu về sự bền và tốc độ của các trường hợp sử dụng khác nhau.


eUSB 2.0 Modules


eUSB 3.1 ModulesUSB Drives

Xem thêm về Swissbit Card