Ổ cứng rắn SSD từ thương hiệu Swissbit

Ổ đĩa rắn Swissbit SSD với giao diện SATA và PCIe được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng nhúng và NetCom. Chúng bao gồm một loạt các mật độ và thông số kỹ thuật về nhiệt độ. Tất cả các SSD Swissbit đều rất đáng tin cậy, được tối ưu hóa cho chi phí sở hữu tổng thấp nhất.

2.5" SATA


mSATA MO-300


Slim SATA MO-297


M.2 SATA

Xem thêm về Swissbit Card