Kết nối màn hình DOP-110WS với Delta MS300

(Với các model HMI và mã biến tần khác thực hiện tương tự)
1. Cài đặt thông số biến tần Delta để phù hợp với truyền thông Modbus RTU
- Cài đặt chế độ điều khiển và set tần số biến tần theo lệnh truyền thông


- Cài đặt tham số truyền thông với màn hình HMI


2. Thiết kế, lập trình màn hình HMI Delta với phần mềm DOP-SOFT
- Khai báo cấu hình truyền thông Mobus RTU với biến tần

- Gán địa chỉ thanh ghi Word tương ứng

- - Gán địa chỉ thanh ghi bit tương ứng

- Chạy thử kết nối và điều khiển biến tần MS300 bằng HMI Delta DOP-110WWS

3. Chạy thử và kiểm tra kết nối giữa HMI Delta và Biến tần Delta