Modbus TCP/IP là một giao thức truyền thông cho phép truyền dữ liệu giữa các thiết bị tự động hóa thông qua mạng Ethernet. Nó là một dạng của giao thức Modbus truyền thống được phát triển từ những năm 1970 và đã trở thành một trong những giao thức truyền thông phổ biến nhất trong ngành tự động hóa.Modbus TCP/IP sử dụng các khung thông điệp TCP/IP để truyền dữ liệu giữa các thiết bị. Nó được phát triển để tương thích với mạng Ethernet và hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với Modbus truyền thống. Modbus TCP/IP cho phép nhiều thiết bị kết nối với nhau trên một mạng Ethernet và truyền thông dữ liệu một cách đồng bộ.

Một số tính năng của Modbus TCP/IP bao gồm:
  • Tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với Modbus truyền thống
  • Hỗ trợ tính năng phát hiện lỗi và khôi phục dữ liệu
  • Khả năng kết nối với nhiều thiết bị khác nhau và truyền dữ liệu giữa chúng
  • Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như đo lường, kiểm soát, giám sát, quản lý và vận hành hệ thống.
Modbus TCP/IP cũng được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất thiết bị, cho phép người dùng tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau vào mạng Modbus TCP/IP của mình.