Các ngôn ngữ lập trình PLC Siemens S7-1200


Ngôn ngữ lập trình chính thức cho PLC Siemens S7-1200 là ngôn ngữ lập trình S7, cũng gọi là LAD (Ladder Diagram), FBD (Function Block Diagram), SCL (Structured Control Language), STL (Statement List) hoặc Graph. Người lập trình có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số này để lập trình cho PLC S7-1200.


LAD (Ladder Diagram) là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất cho PLC. Nó được sử dụng để biểu diễn các tín hiệu đầu vào và đầu ra của PLC dưới dạng các mạch điện tử dạng thanh ngang. LAD là một ngôn ngữ lập trình đồ họa, dễ hiểu và thân thiện với người dùng.


FBD (Function Block Diagram) được sử dụng để biểu diễn các hàm logic hoặc toán học. Nó được tạo ra từ các khối chức năng, được kết nối với nhau bằng các đường dẫn, tạo thành các chương trình điều khiển tương đối phức tạp.


SCL (Structured Control Language) được sử dụng để viết các chương trình phức tạp hơn, với các công cụ lập trình phức tạp hơn so với LAD và FBD. Nó cho phép các nhà phát triển viết các hàm toán học, điều khiển bộ nhớ, chuyển đổi dữ liệu và xử lý các chuỗi dữ liệu.


STL (Statement List) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, thường được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất chương trình, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu thời gian xử lý nhanh.


Graph là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng để thiết kế các chương trình phức tạp, cung cấp khả năng tái sử dụng mã và tăng tính linh hoạt trong quản lý các chương trình.