Để sửa lỗi PLC, bạn cần phải xác định chính xác vấn đề đang xảy ra. Dưới đây là một số lỗi phổ biến và cách khắc phục chúng:  1. Lỗi kết nối: Kiểm tra lại kết nối giữa PLC và các thiết bị khác như cảm biến, màn hình, bộ điều khiển... Nếu kết nối không đúng, hãy sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị.
  2. Lỗi chương trình: Kiểm tra lại chương trình lập trình PLC để xác định nếu có lỗi cú pháp, lỗi lập trình hoặc các lỗi khác. Sửa lỗi chương trình bằng cách sử dụng phần mềm lập trình để chỉnh sửa.
  3. Lỗi phần cứng: Nếu phần cứng bị hỏng, hãy thay thế phần bị hỏng hoặc liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ sửa chữa.
  4. Lỗi địa chỉ I/O: Kiểm tra lại địa chỉ I/O trong chương trình lập trình và đối chiếu với tên của các đầu vào và đầu ra trên thiết bị. Nếu địa chỉ không khớp, hãy sửa chữa trong chương trình lập trình.
  5. Lỗi cấu hình: Kiểm tra lại các cài đặt của PLC và đối chiếu với các thông số cần thiết trong chương trình lập trình. Nếu có sai sót, hãy sửa chữa trong phần cấu hình.


Nếu bạn không thể tự sửa được lỗi, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp của thiết bị để được tư vấn hoặc sửa chữa.