Ethernet/IP là một giao thức truyền thông Ethernet dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.3 và là một phần của chuẩn CIP (Common Industrial Protocol) được sử dụng trong các ứng dụng tự động hóa như bộ điều khiển logic (PLC), máy móc, hệ thống vận hành và các thiết bị điều khiển khác.Ethernet/IP cho phép truyền dữ liệu theo thời gian thực và hỗ trợ đa nhiệm, cho phép nhiều thiết bị kết nối với nhau và truyền thông dữ liệu một cách đồng bộ. Giao thức này cũng hỗ trợ tính năng tự động phát hiện và định cấu hình thiết bị, giảm thiểu việc cài đặt và cấu hình thủ công.


Một số tính năng của Ethernet/IP bao gồm:

  • Tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn so với các giao thức truyền thông truyền thống
  • Hỗ trợ truyền thông tầng ứng dụng, cho phép các thiết bị có thể giao tiếp với nhau thông qua các giao thức ứng dụng như HTTP, FTP, SMTP, POP3, SNMP và nhiều giao thức khác
  • Tích hợp dữ liệu vào các hệ thống khác nhau
  • Tính năng bảo mật cao và khả năng chống tấn công từ bên ngoài

Ethernet/IP cũng được hỗ trợ bởi nhiều nhà sản xuất thiết bị, cho phép người dùng lựa chọn và tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau vào mạng Ethernet/IP của mình.