Ngông ngữ lập trình PLC thông dụng

Có nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho các hệ thống điều khiển logic programable (PLC), tuy nhiên, một số ngôn ngữ phổ biến nhất là:

  1. Ladder Diagram (LD): Là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong các hệ thống điều khiển PLC. Nó được dựa trên sơ đồ mạch điện dùng các thanh ngang và thanh dọc tượng trưng cho các cảm biến, đầu vào, các phép toán logic và đầu ra.
  2. Function Block Diagram (FBD): Được sử dụng để biểu diễn các hàm và quá trình xử lý bằng cách sử dụng các khối chức năng có chức năng cụ thể và các liên kết giữa chúng.
  3. Structured Text (ST): Là ngôn ngữ lập trình bậc cao, giúp người lập trình dễ dàng viết các chương trình có độ phức tạp cao, dựa trên cú pháp giống như ngôn ngữ lập trình C.
  4. Sequential Function Chart (SFC): Được sử dụng để mô hình hóa các quá trình được thực hiện tuần tự, giúp hiển thị trạng thái của chương trình bằng các trạng thái hoạt động và các điều kiện chuyển tiếp giữa chúng.
  5. Instruction List (IL): Là ngôn ngữ lập trình sử dụng các lệnh ngắn gọn để định nghĩa chương trình, tuy nhiên, nó ít được sử dụng hơn so với các ngôn ngữ khác.


Mỗi ngôn ngữ lập trình PLC đều có ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào yêu cầu và mục đích của từng ứng dụng cụ thể.