Wago 750-833 Bộ điều khiển PROFIBUS Slave


Item no. 750-833 Bộ điều khiển PROFIBUS Slave

Bộ điều khiển PROFIBUS DP/V1 kết hợp chức năng điều khiển, giao diện I/O và trường điều khiển trong một thiết bị.

Chương trình ứng dụng tuân thủ IEC 61131-3.

Nhà lập trình có thể truy cập vào tất cả dữ liệu trường điều khiển và I/O.

Tính năng và ứng dụng:

  • Điều khiển phi tập trung để tối ưu hóa hỗ trợ cho PLC hoặc PC
  • Phân tách các ứng dụng phức tạp thành các đơn vị có thể kiểm tra được một cách riêng lẻ
  • Phản hồi lỗi có thể lập trình được trong trường hợp mất kết nối trường điều khiển
  • Tiền xử lý tín hiệu để giảm số lần truyền trường điều khiển
  • Trực tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi để giảm thời gian phản hồi của hệ thống
  • Bộ điều khiển độc lập, nhỏ gọn