WAGO 750-556; 2AO; ±10 VDC
Module ra tín hiệu analog 2 kênh, đầu ra ±10 VDC.
Module đầu ra analog tạo ra tín hiệu chuẩn ±10 V.
Tín hiệu đầu ra được cách điện điện và truyền tải với độ phân giải 12 bit.
Các đầu ra được bảo vệ ngắn mạch.
Nguồn cung cấp hệ thống nội bộ cung cấp năng lượng cho module.
Các kênh đầu ra có một tiềm năng mát chung.

Xem thêm: