Hệ thống WAGO I/O System 750/753, Mã hàng 750-513/000-001
Đầu ra relay 2 kênh; AC 250 V; 2,0 A; Không tiếp xúc tiềm năng; Không có các liên hệ jumper nguồn; 2 liên hệ thường đóng.

Mô-đun đầu ra kỹ thuật số này truyền tín hiệu điều khiển từ thiết bị tự động hóa đến các bộ kích hoạt được kết nối.

Điện áp hệ thống nội bộ kích hoạt relay.

Các liên hệ NO được cách ly điện.

Trạng thái của relay được chỉ bằng một đèn LED.