WAGO 750-504; 4DO; 24 VDC; 0.5 A
Module ra tín hiệu số 4 kênh, đầu ra 24 VDC, dòng điện tối đa 0.5 A.

Module đầu ra số truyền tín hiệu điều khiển từ thiết bị tự động hóa tới các cơ cấu kết nối.

Tất cả các đầu ra được bảo vệ ngắn mạch.

Các mặt trường và hệ thống được cách điện điện.