WAGO I/O 750/753 - Mã sản phẩm 750-475
Hệ thống WAGO I/O 750/753 - Mã sản phẩm 750-475
Mô-đun vào tín hiệu analog 2 kênh; 0…1 A AC/DC; đầu vào chênh lệch
Mô-đun vào tín hiệu analog này xử lý dòng điện AC và DC trong khoảng từ 0 đến 1A (rms).

Mô-đun đo giá trị rms của dòng điện và hiển thị với độ phân giải 100µA.

Dòng điện tối đa không được vượt quá 2A.

Đầu vào chênh lệch được cách điện điện.

Cả phía trường và hệ thống bên trong đều được cách điện điện.

Điện áp hệ thống được sử dụng để cung cấp điện áp.

Các kênh đầu vào là đầu vào chênh lệch.

Màng chắn (màng chắn sóng) được kết nối trực tiếp với ray DIN.