Wago 750-456, 2AI, ±10 VDC, chênh áp


Mô-đun vào tương tự 2 kênh của WAGO I/O System 750/753 Item số 750-456

Đầu vào tương tự 2 kênh; ±10 VDC; Chênh áp

Mô-đun vào tương tự này xử lý tín hiệu tiêu chuẩn ± 10 V.

Tín hiệu đầu vào được cách ly điện và được truyền với độ phân giải 12 bit.

Nguồn cung cấp hệ thống nội bộ cung cấp năng lượng cho mô-đun.

Các kênh đầu vào của mô-đun là các đầu vào khác biệt.

Màng chắn được kết nối trực tiếp với DIN-rail.

Xem thêm: