Wago 750-403 4DI; 24 VDC; 0.2 ms


Hệ thống I/O WAGO 750/753 - Mã sản phẩm 750-403
4 kênh đầu vào kỹ thuật số; 24 VDC; 0,2 ms
Module đầu vào kỹ thuật số này nhận tín hiệu điều khiển từ các thiết bị trường (ví dụ, cảm biến).
Mỗi module đầu vào được trang bị bộ lọc chống nhiễu.
Các cấp độ trường và hệ thống được cách điện điện.